Technologia

Firma „GDS” specjalizuje się w nakładaniu powłok w procesie natryskiwania: na zimno oraz na gorąco acetylenowo tlenowym urządzeniem wykorzystującym najnowsze rozwiązania technologii natryskiwania.
- Powłoki, które wykorzystujemy charakteryzuje się doskonałymi właściwościami ślizgowymi, niską ścieralnością, dużą wytrzymałością mechaniczną i odpornością chemiczną.
- Mogą pracować w wysokich temperaturach użytkowych, dzięki temu mogą skutecznie zastępować materiały konwencjonalne, zarówno ze względów skuteczności, jak i ze względów ekonomicznych.

• Technologia natryskiwania jest stosowana w REGENERACJI CZĘŚCI MASZYN (tj. czopy, elementy hydrauliki siłowej, np. nurniki, siłowniki, tłoczyska, korpusy, gniazda pod łożyska, łożyska ślizgowe, tuleje, panewki, rolki transportowe, wymienniki ciepła, mieszadła, itp.) oraz w regeneracji wałków oraz powierzchni roboczych walców do różnego rodzaju maszyn z przemysłu:
► Przemysł metalurgiczny, ► Przemysł papierniczy, ► Przemysł spożywczy, ► Przemysł stoczniowy, ► Przemysł motoryzacyjny, ► Przemysł budowlany, ► Przemysł tekstylny, ► Przemysł piekarniczy i cukierniczy, ► Off-shore ► Przemysł tworzyw sztucznych i gumowy ► Przemysł poligraficzny, ► Przemysł chemiczny i farmaceutyczny, ► Przemysł lakierniczy, ► Przemysł wodny

Nakładanie powłok metalowych przez natryskiwanie cieplne, nazywane też metalizacją natryskową, znane jest od niemal stu lat i ciągle rozwija się zarówno w zakresie konstrukcji urządzeń jak i nakładanych materiałów.
Metoda natryskiwania cieplnego polega na stopieniu i rozpyleniu metalu powłokowego na drobne cząstki w specjalnym urządzeniu – palniku do natryskiwania, a następnie nadaniu im takiej prędkości przy wylocie z palnika, aby uderzając w pokrywaną powierzchnię miały energię wystarczającą do przyczepienia się do niej. Źródłem ciepła niezbędnym do stopienia metalu w postaci proszku jest płomień gazu.
Jednym z najważniejszych czynników decydujących o powodzeniu natryskiwania jest specyficzne przygotowanie powierzchni natryskiwanego przedmiotu. Najpierw należy oczyścić ją z tłuszczów , a następnie usunąć tlenki. Celem tych operacji jest rozwinięcie powierzchni i odsłonięcie czystej powierzchni metalicznej, a wstępne natryskiwanie warstw spajających służy do wytworzenia wiązań metalicznych z podłożem. Wyróżnia się natryskiwanie płomieniowe proszkowe: na zimno i na gorąco.

Natryskiwanie na zimno stosuje się do nakładania powłok, które ulegają zużywaniu ściernemu, adhezyjnemu, erozyjnemu, korozji ciernej, erozji kawitacyjnej. Powłoki są porowate, co wykorzystuje się do nasycenia ich materiałem smarnym, w celu przedłużenia trwałości elementu metalowego. Natryskuje się stale niskowęglowe i niskostopowe, stale odporne na korozję, stopy niklu, aluminium, miedź, brązy. Przedmioty są podgrzewane wstępnie do ok. 100°C, natryskiwane wstępnie spajającą warstwą aluminku niklu i kolejnymi warstwami materiału powłokowego do uzyskania wymaganej grubości.
Natryskiwanie na gorąco stosuje się do elementów, od których wymaga się wysokiej odporności na ścieranie, żaroodporności, odporności na korozję, erozję, udarności. Pokrywane elementy podgrzewa się do temperatury do 150 ÷ 500°C. Do natryskiwania na gorąco stosuje się proszki na osnowie Ni, Co, stopów Ni-Cr. W składzie chemicznym tych proszków występuje krzem i bor. Podczas utleniania w płomieniu gazowym pierwiastki te tworzą bardzo drobne cząstki tlenków, które wbudowują się do powłoki i zwiększają jej twardość.